dimecres, 27 de maig de 2020

Ja tenim aquí el còmic Super gentle heros / We already have here the comic Super gentle heros


Tot just sortit del forn!
Ja tenim aquí el còmic elaborat dins del Projecte #Erasmus + #Gentle Teaching Experience.
Aquest projecte ha estat el fruït del treball realitzat pels alumnes de sisè, conjuntament amb els mestres participants del projecte.
Esperem que us agradi tan com ha nosaltres poder participar en la seva elaboració.


Just out of the oven!
We already have here the comic made within the #Erasmus + #Gentle Teaching Experience Project.
This project has been the result of the work done by sixth graders, together with the teachers participating in the project.
We hope you like it as much as we can to participate in its development.

Click here to see the comicdivendres, 24 d’abril de 2020

L'increïble retorn dels Super gentle Heroes! / The amazing return of the Super Gentle Heroes!

Els supers herois Gentle del projecte Erasmus “Gentle teaching Experiences” no s’obliden de nosaltres en aquest confinament.
Doncs si! Han arribat carregats de bons consells i bones pràctiques per posar en marxa aquests dies que passem a casa.
Així que aquí teniu les seves propostes!

The Gentle superheroes of the Erasmus project "Gentle teaching Experiences" do not forget us in this confinement.
Yes! They have come loaded with good tips and good practices to kick off these days we spend at home.

So here are their proposals!
Ens coneixem i ens cuidem / We know each other and take care of ourselves

Avui hem celebrat amb l’alumnat d’ESO una assamblea dins del projecte # GENTLE TEACHING en el marc del projecte #Erasmus en el que l'escola és membre actiu.
Hem realitzat l’activitat PERFILS i en la que hem realitzat un exercici individual de reflexió personal. Amb l’ajuda d’unes indicacions, cadascú de nosaltres ha dirigit la mirada cap a sí mateix i ha plasmat en un full un seguit d’informacions. Aquests fulls quedaran penjats al costat de les aules, al passadís, i es demanarà als alumnes que, quan hi passin per davant, facin l’exercici d’ aturar-se a llegir-los, per conèixer més als companys i adoptar un millor tracte en les seves relacions socials del dia a dia amb ells.
Creiem que si ens donem a conèixer amb transparència als altres i, a la vegada, fem l’esforç de conèixer de cor a qui tenim al costat, el tracte en les nostres relacions socials serà més personalitzat, i inevitablement, més adequat, i permetrem que qui s’acosti a nosaltres, se’n torni més content, sentint-se únic, estimat i integrat en aquest món, que és de tots.

Today we held an assembly with ESO students within the # GENTLE TEACHING project as part of the #Erasmus project in which the school is an active member.
We did the PROFILES activity and in which we did an individual exercise of personal reflection. With the help of some clues, each of us turned our gaze to ourselves and put a series of pieces of information on a piece of paper. These sheets will be hung next to the classrooms, in the hallway, and students will be asked, when they pass in front of them, to do the exercise of stopping to read them, to get to know their classmates better and to adopt a better treatment. in their day-to-day social relationships with them.
We believe that if we make ourselves known to others in a transparent way and, at the same time, make the effort to know by heart who we have by our side, the treatment in our social relations will be more personalized, and inevitably more appropriate, and we will allow that whoever approaches us, becomes happier, feeling unique, loved and integrated in this world, which belongs to all.


dilluns, 30 de setembre de 2019

4th transnational meeting del Projecte Erasmus "Gentle teaching" a l'escola Vida Montserrat d'acidH/4th transnational meeting of the Erasmus Project "Gentle teaching" at the Vida Montserrat school in acidH

La passada setmana, a l'escola Vida Montserrat d'acidH, hem celebrat el 4th transnational meeting del Projecte #Erasmus + #Gentle Teaching Experience.
Al llarg de trobada hem pogut seguir treballant amb les escoles amigues i continuant desenvolupant el projecte.
Hem pogut compartir joies de la nostra ciutat, com el recinte modernista de l'Hospital de St. Pau, apropar-los al nostra mar i a la nostra gastronomia.

Per acabar la setmana, aprofitant l'assistència dels mestres de les altres escoles convidades, vam celebrar la tercera assemblea Gentle a l'escola. L'acte va ser portat pels alumnes de 6è, on van presentar els quatre pilars Gentle del projecte: seguretat, estimat, estimar i compromís. A partir de tres dinàmiques diferents els alumnes van experimentar en la seva pròpia pell aquests valors tan necessaris per créixer.

Last week, at the Life Montserrat school of acidH, we celebrated the 4th transnational meeting of the Project #Erasmus + #Gentle Teaching Experience.
During a meeting we have been able to continue working with the friendly schools and continue developing the project.
We have been able to share jewels of our city, such as the modernist center of the Hospital de St. Peace, bring them closer to our sea and to our cuisine.

To finish the week, taking advantage of the assistance of the teachers of the other invited schools, we celebrated the third Gentle assembly at the school. The event was led by the 6th students, where they presented the four Gentle pillars of the project: security, dear, estimation and commitment. From three different dynamics the students experimented in their own skin these values so necessary to grow.

divendres, 28 de juny de 2019

Experiències Gentle en el curs 2018-2019 / Gentle experiences in the 2018-2019 course

En aquest enllaç trobareu un resum de les experiències Gentle que hem viscut al llarg de curs 2018-2019.

In this link you will find a summary of the Gentle experiences that we have lived throughout the course 2018-2019.


Enllaç a la presentació "We are super gentle heroes"

Viatge final d'etapa dins del projecte europeu #erasmus "Gentle Teaching", en el que participa l’escola Vida Montserrat de l’acidH. / Final stage trip within the European project #erasmus "Gentle Teaching", in which the Vida Montserrat de l'acidH school participates.


Els alumnes de sisè, acompanyats dels seus tutors, han iniciat el seu viatge de final d'etapa a Itàlia, al municipi de Soverato, on s'han trobat amb les altres escoles participants del projecte europeu #erasmus "Gentle Teaching", en el que participa l’escola Vida Montserrat de l’acidH.
Els  nostres alumnes, van tenir la possibilitat de poder exposar els seus treballs realitzats a l'escola i participar en un taller de màscares.
També han realitzat una visita cultural a Petrizzi, una petita localitat situada en la província de Catanzaro a Calàbria.

Gaudiu molt de l'experiència!

The sixth students, accompanied by their tutors, have begun their final stage trip to Italy, in the municipality of Soverato, where they have met with the other schools participating in the European project #erasmus "Gentle Teaching", in the which participates in the Vida Montserrat school of acidH.
Our students had the possibility to exhibit their work done at the school and participate in a workshop of masks.
They have also made a cultural visit to Petrizzi, a small town located in the province of Catanzaro in Calabria.

Enjoy a lot of experience!
dijous, 27 de juny de 2019

Vídeo realitzat pels alumnes de sisè dins del projecte d'Erasmus "Gentle teaching" Video made by the sixth students in the Erasmus "Gentle teaching" project


Els alumnes de sisè preparen el viatge de final d'etapa, en el que viatjaran a Itàlia, on es realitzarà la 3a trobada “Gentle experience”.
Per aquest motiu els alumnes, acompanyats dels mestres de l'escola, han realitzat un vídeo on es pretén mostrar un petit tastet de la nostra cultura. En aquest cas han escollit una rumba catalana "El meu avi" que mostra part de la nostra tradició, donant un toc d'humor.

Sixth-year students prepare for the final stage trip, in which they will travel to Italy, where the 3rd meeting will be held "Gentle experience."

For this reason, the students, accompanied by the teachers of the school, have made a video showing a small tasting of our culture. In this case they have chosen a Catalan rumba "My grandfather" that shows part of our tradition, giving a touch of humor.